Bernarda Meessen (*1976 te Maastricht)

studeerde aan het Conservatorium van Maastricht Koordirectie bij Ludo Claesen, Kerkorgel bij Dorthy de Rooy, Katholieke Kerkmuziek bij Dr. Alfons Kurris en Hans Leenders, verder studeerde zij aan dit zelfde conservatorium Schoolmuziek en Orthopedagogisch Muziekbeoefenaar. Aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag studeerde zij HaFaBra-directie bij Alex Schillings. 

Tevens studeerde zij logopedie aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen en is ze momenteel bezig aan haar onderzoek en afstudeerproject voor de Master Kunst en Educatie aan de Fontys Hogeschool Tilburg. Als docent geeft ze de cursus ‘Vooropleiding Instrumentaal Onderwijs’, de cursus ‘Klassieke Muziek beluisteren’ en theorielessen bij diverse verenigingen.

Bernarda is dirigent van Gemengd Kerkelijk Zangkoor 'st. Caecilia' parochie Houthem-st. Gerlach, Zangkoor 'De Grenszangers/El Puente' uit Neeritter en het 'Deurnes Gemengd Koor' uit Deurne. Daarnaast is ze werkzaam als repetitor / tweede dirigent bij diverse koren en orkesten. In 2008 was ze als medewerkster verbonden aan het 'Internationaal Vocalisten Concours' in 's-Hertogenbosch.

Naast haar werkzaamheden als dirigent speelt ze o.a. trompet in harmonie 'st. Caecilia' Simpelveld, verzorgt ze, op aanvraag, de muzikale opluistering van huwelijksmissen, neemt ze zitting in juryteams voor koorwedstrijden.

Naast deze muzikale activiteiten geeft ze les in spreekvaardigheid en communicatieve vaardigheden.